Xiaomi เปิดตัว Mi Box 4S Pro รองรับวิดีโอ 8K ราคา 399 หยวน

4 พฤศจิกายน วันนี้ Xiaomi เปิดตัว Xiaomi Mi Box 4S Pro รุ่นใหม่ ซึ่งได้ปรับปรุงความสามารถในการถอดรหัสวิดีโอ 4K เป็น 8K นอกจากนี้ยังเปลี่ยนจากพอร์ต HDMI 2.0 เป็นพอร์ต HDMI 2.1

แอดมิน

2020-11-04
1 2